Forsiden Søg Kontakt os Sitemap Til toppen

Behovsanalyse

Før man investerer i en ny hjemmeside, er det en god ide at afdække hvilke behov man ønsker, at siden skal opfylde.

Behovsanalysen danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt man skal have en hjemmeside eller ej, og hvilke succeskriterier den i givet fald skal leve op til.

Succeskriterier skal være målbare og konkrete, så hjemmesidens succes eller mangel på samme kan evalueres. Eksempler på succeskriterier kunne være:

  • Hjemmesiden skal øge kendskabsniveauet i målgruppen med 50% på et år.
  • Salg via hjemmesiden skal udgøre 25% af det totale salg efter et år.
  • Hjemmesiden skal lette presset på telefonsupporten med 20% efter et år.

Behovsanalysen med succeskriterierne giver en god rettesnor for budgettet til udarbejdelsen af hjemmesiden, så man sikrer at ens investering står mål med den merværdi hjemmesiden skaber.

Resource it tilbyder at udarbejde en behovsanalyse i samarbejde med kunden. Resource it står for at styre processen og behovsanalysen munder ud i en rapport med en anbefaling.

© 2006 - 2021 Resource it ApS
71 99 37 51 ·
Medmindre andet er angivet, er alle priser ekskl. moms.
Valid XHTML 1.1 | Valid CSS 2