Forsiden Søg Kontakt os Sitemap Til toppen

SpørgeSkema

SpørgeSkema er et avanceret spørgeskemamodul, I kan benytte på jeres hjemmeside

Med modulet kan I oprette forskellige typer af undersøgelser:

  • Almindelige spørgeskemaer, som udfyldes på hjemmesiden
  • Telefoninterviews
  • Lukkede spørgeskemaer, hvor brugeren skal identificere sig med en kode

Selve spørgeskemaet opretter I selv direkte i systemet. Spørgsmål kan have underspørgsmål, og være betinget af brugerens svar på andre spørgsmål. Således kan man udarbejde et intelligent spørgeskema, der tager højde for, hvad brugeren svarer undervejs. Svarer en borger eksempelvis "nej" til hvorvidt denne benytter genbrugspladsen, er der ingen grund til at stille en masse spørgsmål om selve genbrugspladsen. Så kan man i stedet spørge borgeren, hvorfor denne ikke benytter pladsen.

Almindeligt spørgeskema

Det almindelige spørgeskema inkluderes på jeres hjemmeside. I kan indsætte det på en normal side eller lade det poppe op på forsiden.

Efterhånden som svarene tikker ind, kan I se dem i statistikken

Telefoninterviews

I kan gennemføre telefoninterviews. Spørgeskemaet oprettes på samme vis, men derefter indlæser I en fil med de telefonnumre, som skal ringes op. I kan så sætte et antal interviewere til at gennemføre selve processen. Hver interviewer får et login til systemet og bliver efterfølgende præsenteret for et telefonnummer ad gangen, indtil hele puljen er brugt op. Svares en telefon ikke, kan man markere den til senere opkald, hvorved telefonnummeret bliver i puljen.

Lukkede spørgeskemaer

Hvis man ønsker at spørge et bestemt målgruppesekment, kan man lave lukkede spørgeskemaer. De fungerer på samme måde som de almindelige spørgeskemaer, bortset fra at borgeren kan indtaste en kode før der kan afgive svar. Dette sikrer, at det er den rigtige, som svarer, og at hver person kun kan svare en gang på skemaet.

Koden til besvarelserne kan man enten selv læse ind i systemet, eller bede systemet lave. I sidstnævnte tilfælde, man man eksportere alle de dannede koder til en brevfletningsfil.

Statistik

Statistik genereres dynamisk udfra de kriterier, I løbende opstiller. Således kan I arbejde analytisk med data og gennem forskellige udtræk og forskellige kryds på de afgivne svar nå frem til en konklusion.

Har I bedt om respondentens alder, kan I eksempelvis opsætte forskellige aldersgrupper efterfølgende. Det kan ske, at I fra starten har regnet med en aldersgruppeindeling på 10 år og finder ud af, at den er enten for fint- eller grovmasket.

I statistikken kan I ligeledes se, hvornår folk eventuelt opgiver at føre en besvarelse til ende. På den måde kan I identificere eventuelle "problem"-spørgsmål og samtidig få et overblik over frafaldsprocenten.

Data kan eksporteres til regneark.

© 2006 - 2023 Resource it ApS
71 99 37 51 ·
Medmindre andet er angivet, er alle priser ekskl. moms.
Valid XHTML 1.1 | Valid CSS 2