Forsiden Søg Kontakt os Sitemap Til toppen

Prøv Guiden!

Du kan prøve guiden her:

AffaldsGuide

AffaldsGuiden benyttes stadigt oftere på Køges hjemmeside. Borgere søger efter alt lige fra fisk til flygler. Når en borger søger i den elektroniske affaldshåndbog opsamles søgningen til brug for statistik. Køge kan således følge med i, hvad borgerne søger på og måske lige så vigtigt, hvad de ikke søger på. Således giver AffaldsGuide Køge en unik mulighed for at blive klogere på borgernes behov.

Når en borger søger på en fraktion, der ikke findes i databasen, kan Køge ligeledes se dette og efterfølgende oprette fraktionen, så fremtidige søgninger ikke er er forgæves.

Se AffaldsGuide i aktion

Læg mærke til at den ligeledes er at finde som en aktiv faktaboks i højre side på flere andre sider, eksempelvis her:

http://www.koege.dk/Service-til-dig/Affald-og-genbrug

Med AffaldsGuide kan borgeren

  • søge efter affaldsfraktioner og få vist relevant infomation om eksempelvis håndtering, sortering og bortskaffelse.
  • foreslå/forespørge på fraktioner ved forgæves søgning ( det forgæves søgeresultat opsamles dog automatisk uanset hvad )

Med AffaldsGuide kan I

  • tilføje/fjerne/redigere fraktioner i databasen
  • knytte de enkelte fraktioner til bestemte ordninger.
  • inddatere præcis de data, I mener er nødvendige for den enkelte fraktion. Data kan inddateres på to niveauer; ordningsniveau eller fraktionsniveau. Når borgeren søger en fraktion frem vises den tilhørende ordning og informationen for denne. Er der inddateret data på fraktionsniveau vises dette ligeledes. Det betyder, at man kun behøver at inddatere data på fraktionsniveau på de fraktioner, der adskiller sig fra andre fraktioner i den tilhørende ordning.
  • opsætte og definere dataformatet for beskrivelserne på såvel ordningsniveau som fraktionsniveau. I bestemmer, hvilke informationer, der skal angives, om det er billeder, video, pdf-filer eller tekst.
  • I kan angive synonymer. I behøver eksempelvis ikke at oprette ”sølvpapir”, ”stanniol”, ”alufolie” som tre selvstændige fraktioner. I opretter blot den ene og angiver så eventuelle synonymer.
  • statistik over søgninger. I kan følge med i, hvor mange søgninger, der foretages, I kan se, hvor meget de enkelte fraktioner søges.
  • Statistik over forgæves søgninger. Systemet indsamler automatisk information om forgæves søgninger. Det betyder, at I kan se, hvad folk har søgt på og ikke fundet. Derved kan I løbende udbygge jeres database med nye fraktioner/synonymer søgt af borgere. Det er altså ikke nødvendigt, at borgeren aktivt skal foreslå/forespørge på en ikke-eksisterende fraktion. I det tilfælde borgerne gør dette, får I blot muligheden for at svare borgeren.
© 2006 - 2023 Resource it ApS
71 99 37 51 ·
Medmindre andet er angivet, er alle priser ekskl. moms.
Valid XHTML 1.1 | Valid CSS 2