Forsiden Søg Kontakt os Sitemap Til toppen

Køge i Skyen

Køge Kommune har valgt at benytte alle AffaldsSkyens webtjenester, AffaldsGuide, AffaldsDage, AffaldsAlarm og affald.mobi.

Med den kombination kan Køge Kommune tilbyde sine borgere adresseopslag på hjemmesiden med tilhørende information om, hvornår der hentes papir, storskrald og haveaffald på den pågældende adresse og de kan tilbyde hjælp til sortering på hjemmesiden eller direkte på mobil-telefonen.

Håndtering af forskelligartet data

Tømningslisterne for storskrald, haveaffald og papir benytter forskellige dataformater, hvorfor der er udarbejdet et oversættelsesfilter for hver af listerne. Eksempelvis er datoer angivet som;

  • mandag uge 4
  • 3. tirsdag i måneden
  • 3. april

Man vælger det korrekte filter, når man vil indlæse nye lister i systemet. Systemet oversætter så de forskellige dataformater til et fælles dataformat. Derved kan borgeren få en dato, som er til at forstå.

Såfremt man har forskellige tømningslister fra forskellige transportører til den enkelte ordning, kan systemet også håndtere dette - der skal blot laves et oversættelsesfilter til hvert format.

Udover det forskellige format, er det også forskelligt, hvilket detaljeniveau adresserne er angivet på. Hos Køge er papir-adresser angivet på husnummerniveau, mens storskraldsadresser blot er angivet på vejnavnsniveau. Det kan systemet tage højde for, så borgeren får vist korrekt data for sin adresse. I systemet optræder kun de adresser, som er læst ind. Derfor vil man kunne vælge "andet" i husnummerlisten, hvis ens husnummer ikke står i listen og der samtidigt er indlæst tømningslister med adresser på vejnavnsniveau.

Huske-på-servicer

Borgerne kan tilmelde sig huske-på-servicer og få påmindelser på enten SMS, e-mail eller Facebook eller en kombination af disse før afhentningsdagen. Borgeren kan kombinere sine servicer og eksempelvis få en e-mail og/eller en Facebook-notifikation 7 dage før afhentning af haveaffald og så en SMS dagen før. Derved er der tid til at gå i haven og producere noget haveaffald, inden afhentningsdagen.

Den enkelte borger kan tilmelde sig flere adresser, hvis der er behov for dette. Borgeren kan til enhver tid deaktivere og/eller slette de enkelte servicer tilknyttet sin profil.

AffaldsSkyen vokser med Køge

I samarbejdet med Køge er AffaldsSkyen blevet udvidet med nye funktioner. Eksempelvis er den intelligente adressesøgning, hvor systemet finder vejnavne med såvel ”gammel” som ”gl” ved søgning på en af de to former et godt eksempel på en udvidelse, der er opstået som resultat af den løbende dialog. Det er jo forskelligt om folk forkorter eksempelvis ”gammel” til ”gl”, og det skal være så let for borgeren som muligt at finde de korrekte informationer i systemet. Nu udvider vi løbende søgemotoren med dobbeltformer, når vi bliver opmærksomme på dem.

© 2006 - 2023 Resource it ApS
71 99 37 51 ·
Medmindre andet er angivet, er alle priser ekskl. moms.
Valid XHTML 1.1 | Valid CSS 2